Valbeveiliging


De bekroonde valbeveiligingssystemen, ontwikkeld door SFS, beschermen mensen die op hoogte werken


Veiligheidsvoorschriften in het Arbobesluit, de Arbeidsomstandighedenwet en het Burgerlijk Wetboek schrijven voor dat er voorzieningen getroffen dienen te worden om veiligheid te garanderen. Een ontwerper of eigenaar van een gebouw moet zorgen voor de veiligheid van een werknemer, als de noodzaak om op hoogte te werken niet kan worden vermeden, zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012 afdeling 6.12.

Vermijd werken op hoogte waar mogelijk, minimaliseer de risico's
Dit is een bekend gezondheids- en veiligheidsprotocol, waar werken op hoogte nodig is, zijn we allemaal verantwoordelijk voor het minimaliseren van de risico's. Wanneer het betreden van daken niet kan worden vermeden, moet eerst een collectieve valbeveiligingsmethode worden overwogen. Alle huidige richtlijnen vragen om 'work restraint' systemen als de beste optie. SFS systemen zijn standaard ontworpen om te beveiligen.  Een systeem kan alleen als beveiligingssysteem worden beschouwd als er geen kans op een val bestaat.

De veiligste methode moet prioriteit krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de kostenbesparing. Beveiligingssystemen mogen alleen als laatste redmiddel worden overwogen.

Horizontale valbeveiliging

Valbeperkingssystemen

  • Geen valrisico
  • Een valbeveiligingssysteem wordt meestal op een afstand van 2,3 m van de dakrand of het potentiële valgevaar geplaatst. De weg van de gebruiker wordt gedicteerd.
  • Er is geen reddingsplan nodig, minimale persoonlijke beschermingsmiddelen en opleiding van de gebruiker.
  • Een systeem kan alleen als veiligheidssysteem worden beschouwd als er geen valgevaar is!

Valstopsystemen

  • Mogelijkheid tot vallen
  • Vereist speciale persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), opleiding van de gebruiker en een reddingsplan.

Een valbeveiligingssysteem vereist meer input vanuit een ontwerpstandpunt, dit moet altijd worden ondersteund door berekeningen die van toepassing zijn op de dakafdichting en de potentiële belastingen bij een val. Andere factoren zoals de hoogte van het gebouw en de valvrijheid moeten naar behoren in overweging worden genomen voor alle valrisico's, inclusief door daklichten.

Verticale valbeveiliging

Het verticaal valbeveiligingssysteem van SFS is een volledig RVS staalkabelsysteem dat de gebruiker in staat stelt om veilig op hoogte te werken aan verticale constructies. Lees verder over de verschillende systemen in ons assortiment.

Aan het laden
Aan het laden
Close now