Kwaliteit en certificering


Kwaliteits-, milieu en veiligheidsbeleid


Bij SFS hechten we veel waarde aan gezondheid, veiligheid en milieubescherming op het werk. Vanzelfsprekend voldoen onze producten en diensten aan alle vereisten.

Kwaliteit: producten en services
SFS staat in de markt bekend als een betrouwbare leverancier en prettige partner. Onze producten en systemen leveren vanzelfsprekend de vereiste kwaliteit, en we gaan mog verder dan dat. SFS streeft naar “zero defect” voor al onze processen, producten en diensten. Iedere medewerker is gekwalificeerd om te zorgen dat de gespecificeerde processen en vereisten voldoen aan de geldende normen.

SFS evalueert prestaties van processen met behulp van de juiste indicatoren en relevante, meetbare doelstellingen. Een systematische analyse van oorzaken bij storingen zorgt voor effectieve en duurzame oplossing ervan. SFS hanteert lean procesmanagement ter voorkoming van verspilling. Op deze manier streven we naar continue verbetering!

Milieu: milieubescherming en duurzaamheid
Bij SFS ambiëren we een een duurzame bedrijfsvoering, om het milieu te beschermen en om onze milieuprestaties continu te verbeteren, zoals beschreven in het in de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. We gebruiken energie en andere middelen zorgvuldig en efficiënt om onnodige vervuiling van het milieu te verminderen of te voorkomen. Ook creëren we bewustwording bij onze medewerkers, zodat ze hun verantwoordelijkheid voor het milieu kunnen vervullen.

Bekijk hier het ISO 14001:2015 certificaat!

Veiligheid: gezondheid en veiligheid op het werk
Door het bieden van een veilige en ergonomische werkomgeving, beschermt SFS (de gezondheid van) haar medewerkers. We stellen passende veiligheidsmaatregelen vast en beoordelen de mate van blootstelling aan mogelijke gevaren en risico's.

Ter voorkoming van ongevallen bevordert SFS continu bewustwording van haar werknemers en voert zij preventieve programma's uit. Dat doen we voor onszelf, maar ook voor onze partners. Onze producten dragen bij aan een veilige en ergonomische werkomgeving van uw projecten.

Aan het laden
Aan het laden
Close now