Wetgeving Valbeveiliging


Je wilt veilig werken op hoogte maar je bent niet zeker of de voorzieningen van jouw werkplek volstaan. Je wilt op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rondom valbeveiliging zodat je er zeker van bent dat je hieraan voldoet. Je wilt duidelijkheid over de mogelijke risico’s voor aansprakelijkheid voor de veiligheid van werken op hoogte 

- Wij laten je niet vallen.


We begrijpen dat de hoeveelheid informatie die beschikbaar is over de wet- en regelgeving rondom valbeveiliging overweldigend kan zijn. Dit kan ervoor zorgen dat er na het inlezen nog steeds onduidelijkheid heerst rondom de gerelateerde regels en wetten. Echter gaan valbeveiliging en wetgeving hand in hand en is het voorzien van een veilige werkplek vanzelfsprekend.

Als er werk op het dak plaatsvindt, is valbeveiliging bij gebouwen vanaf 2,5 meter hoogte verplicht. In de praktijk is dat bijna altijd het geval. Denk bijvoorbeeld aan controles van airco units, dakreparaties en het onderhoud van zonnepanelen. Maar ook in sommige gevallen lager dan 2,5 meter, afhankelijk van een RI&E.

Heb je vragen over de wet- en regelgeving rondom valbeveiliging? Wij helpen je graag verder! Neem contact op met onze valbeveiliging experts.

Neem contact op

Wet- en regelgeving valbeveiliging

Werkgevers en opdrachtgevers dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van werknemers, installateurs of onderaannemers die op hoogte werken. Het raadplegen van en verdiepen in de wet- en regelgeving rondom valbeveiliging is dan ook een vereiste. De verantwoordelijkheden die moeten worden genomen komen voort uit:
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
  • Burgerlijk Wetboek.
  • Warenwetbesluit PBM
  • Bouwbesluit 2012
  • Verordening PBM 2016/425
Om een veilige werkplek op hoogte te realiseren moeten de volgende stappen worden genomen:
  1. RI&E Risico Inventarisatie & 
  2. Plan van aanpak

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Voordat je jezelf verliest in ingewikkelde materie start je met de basis voor het inventariseren van een probleem: een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Een RI&E rapport geeft de mogelijkheid om per situatie te bepalen welke valbeveiligingssystemen minimaal noodzakelijk zijn. Het opstellen van een RI&E rapport is verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet, artikel 5 ‘inventarisatie en evaluatie van de risico’s’ en artikel 14 ‘bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming’.

In het RI&E rapport staat onder andere of de veiligheid en gezondheid in gevaar komen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het opstellen van een RI&E rapport is de verantwoordelijkheid van een werkgever of opdrachtgever (alleen als deze volgens Arbowet als werkgever gezien dient te worden). Werknemers hebben altijd de mogelijkheid om het RI&E rapport in te zien.

Het creëren van een veilige situatie bij werkzaamheden op hoogte vraagt om een goede voorbereiding, vakkundige installatie en tijdige inspecties en onderhoud. Daarnaast is het essentieel om medewerkers te trainen. Tot slot heeft een opdrachtgever te maken met een vergewisplicht op het V&G dossier via de bouwprocesbepaling in de Arbowet.

Vervolg RI&E: Plan van Aanpak

Een Risico Inventarisatie en Evaluatierapport wordt opgevolgd door een Plan van Aanpak. Hierin staat vermeld welke maatregelen de initiator van het RI&E rapport gaat nemen in het geval van risicovolle situaties. Deze maatregelen zouden bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan het voorzien van het juiste  persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) of de organisatie van een training.

Om zeker te zijn van veilig werken op hoogte, conform wet- en regelgeving rondom valbeveiliging, kun je ervoor kiezen om een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen. Zij voeren een Risico-inventarisatie en Evaluatie uit of kunnen een training geven voor de actuele wet- en regelgeving.

Wetgeving vragen stel je aan onze Valbeveiliging experts

Heb je vragen over een RI&E of over een Plan van Aanpak? Wij helpen je graag verder! Neem contact op met onze valbeveiliging experts.
Neem contact op
Aan het laden
Aan het laden
Close now